Пастиране и полиране на Alfa Romeo

https://www.facebook.com/TheOutsidersCar/videos/875814325944960/

Процедурата по пастиране и полиране включва:

-Обработка с клей бар, за премахване на полепи по повърхността на автомобила;

-Отстраняване на дефекти на лака(пастиране) с Meguiar’s ProSpeed Compound;

-Обезмасляване;

-Отстраняване на дефекти от предходния процес и полиране на автомобила с пастите на Chemical Guys;

-Обезмасляване;

-Запечатване на ефекта с Chemical Guys Black Light Hybrid Radiant Finish Gloss Enhancer & Sealant In ONE;

-Полагане на вакса Chemical Guys BLACK Wax

Времето за обработка е 1-2 дена

Цената се определя от размера на автомобила и състоянието на лака, а използваните пасти и гъби се определят от вида на лака;