Пастиране и полиране на BMW E39

https://www.facebook.com/TheOutsidersCar/videos/298291964062712/

Процедурата по пастиране и полиране включва:

-Обработка с клей бар, за премахване на полепи по повърхността на автомобила;

-Отстраняване на дефекти на лака (пастиране) с пастите на Chemical Guys;

-Обезмасляване;

-Отстраняване на дефекти от предходния процес и полиране на автомобила с пастите на Chemical Guys;

-Обезмасляване;

-Запечатване на ефекта с Chemical Guys Butter Wet Wax;

Времето за обработка е 1-2 дена

Цената се определя от размера на автомобила и състоянието на лака, а използваните пасти и гъби се определят от вида на лака;