Пастиране и полиране на BMW E60

Цялостно пастиране и полиране на BMW E60:

-Обработка с клей бар, за премахване на полепи по повърхността на автомобила;

-Отстраняване на дефекти на лака(пастиране) с пастите на Menzerna;

-Обезмасляване;

-Отстраняване на дефекти от предходния процес и полиране на автомобила с пастите на Menzerna;

-Обезмасляване;

-Запечатване на ефекта с Chemical Guys Wet Effect;

-Полагане на сийлънт – Car Pro Reload

Времето за обработка е 1-2 дена

Цената се определя от размера на автомобила и състоянието на лака, а използваните пасти и гъби се определят от вида на лака;