Пастиране и полиране на VW Голф

https://www.facebook.com/TheOutsidersCar/videos/2082184051851085/

Полиране и пастиране на един много хубав и поддържан Golf 🔥🔥🔥

Запълване на драскотини;
Отстраняване на груби дефекти по лака и боята;
Пастиране на автомобила;
Полиране на автомобила;

Процедурата по пастиране и полиране включва:

-Запълване на драскотини и липса на боя и лак;

-Обработка с клей бар, за премахване на полепи по повърхността на автомобила;

-Обработка с водна шкурка с няколко размера Mirka Abralon;

-Отстраняване на дефекти на лака(пастиране) с пастите на Chemical Guys;

-Обезмасляване;

-Отстраняване на дефекти от предходния процес и полиране на автомобила с пастите на Chemical Guys;

-Обезмасляване;

-Запечатване на ефекта с Chemical Guys Butter Wet Wax;

-Полагане на сийлънт – Car Pro Reload

Времето за обработка е 1-2 дена

Цената се определя от размера на автомобила и състоянието на лака, а използваните пасти и гъби се определят от вида на лака;