Цялостно почистване на кожен салон на BMW E61

  • Премахване на наслоената мръсотия по повърхността на кожата;
  • Подхранване на кожата с Chemical Guys Leather Conditioner;
  • Полагане на защитен слой върху кожата Chemical Guys Leather Protectant;

почистване на салон почистване на салон

Chemical Guys Кожен Салон